Praha

Praha

Praha V Praze jsem strávil dobrou půlku svého života, přesto jsem ji dlouho fotograficky zanedbával. Až díky přednášení fotografie na Univerzitě Karlově jsem se díky procházkám se studenty dostal systematičtěji k tomu, abych Prahu začal objevovat i skrze hledáček...